« سرنوشت!!! | ص�?حه اصلی

به بهانه کوچ دکتر بشیریه

ویژگی های جنبش اصلاحات در ایران :  1- بر اصالت قانون اساسی تاکید کردن 2- کوشش برای تبدیل نظام الیگارشی موجود به دمکراسی محدود 3- گسترش ظرفیت مشارکت مردمی 4- تقویت نهاد های جامعه مدنی 5- نهادمند کردن نظام سیاسی 6- تحکیم موقعیت ریاست جمهوری پارلمان و شوراها 7- گسترش فرهنگ سیاسی دمکراتیک با تشویق و برقراری مطبوعات مستقل 8- ایجاد وفاق اجتماعی بر اساس هویت اسلامی ایرانی و تنش زدایی در روابط خارجی 9- گسترش نسبی آزادی مطبوعات و امکان محدودی در زمینه نقد و انتقاد از نظام 10 - رفع اختلال ر فرآیند های ارتباطی با سیستم بین المللی دیپلماسی

نوشته شده توسط mohhoj در ساعت

نظرخواهی

فکر می کنم کلیت این وِیژگی ها جامع و مانع هست.
الان همین طوری بذهنم رسید لابلای این ویژگیها جای یک ویژگی که به "دین " ربطی داشته باشه خالی نیست؟ نفیا یا اثباتا فعلن نظری ندارم.

نویسنده: صبا در ساعت 3 دی 1386 5:01 بֽظֽ

جواب صبا :
گفتی جای دین به نظر میاد خالیه ولی دکتر از دین هم اونجا که صحبت از تبدیل نظام الیگارشی به دمکراسی محدود میاره صحبت کرده .درست توجه نمی کنی ( میدونم نصف شب نیشستی نظر دادی!!! )

نویسنده: قدح در ساعت 4 دی 1386 10:35 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش