« شعر قیصر | ص�?حه اصلی | به بهانه کوچ دکتر بشیریه »

سرنوشت!!!

اول سراغ یهودیان رفتند؛ من یهودی نبودم، اعتراض نکردم.

سپس به لهستان حمله کردند؛ من لهستانی نبودم، اعتراض نکردم.

آنگاه لیبرال ها را تحت فشار قرار دادند؛ من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم.

بعد از آن، نوبت به کمونیست ها رسید؛ من کمونیست هم نبودم، اعتراض نکردم.

.... و سرانجام سراغ من آمدند؛ هرچه فریاد کردم و کمک خواستم، کسی باقی نمانده بود که اعتراض کند.

                                                                                                                    "برتولت برشت"

نوشته شده توسط mohhoj در ساعت

نظرخواهی

آره؟

نویسنده: جهان در ساعت 1 دی 1386 8:55 بֽظֽ

نه بابا!!!

نویسنده: مجنون در ساعت 2 دی 1386 0:21 قֽظֽ

با این نظراتتون!

نویسنده: ممد در ساعت 2 دی 1386 5:29 بֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش