« ماجرای تعر?ه واردات موبایل 2 | ص�?حه اصلی | یاد ایامی ......... »

بهشت کجاست . ( یک تعری? )

جالبه بین این همه آدم توی دنیا بعید می دونم 2 ن?ر وجود داشته باشند که تصور عین همی از بهشت داشته باشند . حتی وقتی خدا می خواد  بهشت رو توصی? کنه یه جور توصی? نمی کنه که همه طی? ها اند ( end )  لذت خودشونو بالاخره توی این توصی?ات احساس کنند . اونچیزی که به نظر میاد اینه که بهشت برای آدما یه مقصد مشخص  نیست . بلکه جمع همه خوبی هاست . گاهی اوقات حالتی خاص به آدم دست میده که به طور موقتی احساس میکنه هیچ چیزی نیست که اون بخواد داشته باشه . به نظر من اون لحظه آدم توی بهشته !

بهشت دائمی هم به نظر من وقتیه که آدم دیگه به تلاطم و نا آرامی که یکی از بزرگترین مشخصه انسانی و یا حتی حیوانیه بر نگرده . در نتیجه دیگر انسان به این معنایی که ذکر شد نباشه .

اوج مقام یک عار? را ?ناء تعری? می کنند .

نتیجه گیری : 1 _ انسان متعالی وقتی خودش رو در بهشت میبینه که دیگر از او خودی و اثری باقی نماند .

                    2 _ توی تعری? از انسان هنوز موندیم .

                   3 _ چه قدر به این مرز نزدیکیم

 خودمونیم چه قدر ضایع است همین طوری آدم هر چی به ذهنش می رسه بریزه رو دایره . پر از ضد و نقیضه ?کرام .

نوشته شده توسط mohhoj در ساعت

نظرخواهی

بلکه ا?کار آدم منسجم بشه

نویسنده: حسین در ساعت 6 خرداد 1385 7:51 بֽظֽ

البته این که میگی درسته ولی همچینا هم نه ...
میگن ما تو سایه حقیقت به سر می بریم چه از لحاظ درک که می شه دریا?ت تعبیرش کرد چه چیزی که دریا?ت میشه که همون لذته
یعنی آخر آخرشم که حال کنی باز بهشت بهتره...
راجع به روزه آخرت هم باید گ?ت مال پرخوریه آخر شب بابا

نویسنده: علیرضا در ساعت 7 خرداد 1385 0:16 قֽظֽ

آقا من اعترا? میکنم هنوز همون بچه خنگه املا 10 بگیرم
منظورم از روزه همون روضه بود
مثلا اومدم خیلی ?یلسو? بشم یه د?ه ...

نویسنده: علیرضا در ساعت 7 خرداد 1385 0:19 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش