« ماجرای تعر?ه جدید واردات گوشی تل?ن همراه | ص�?حه اصلی | ماجرای تعر?ه واردات موبایل 2 »

1 خبر از مشارکت

پس از کلی حر? و حدیث این د?عه ظاهرا دکتر خاتمی جدی جدی قصد داره از سمت دبیر کلی استع?ا بده .

نوشته شده توسط mohhoj در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش